Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde

Süt ve süt ürünlerinin, insan sağlığı ve beslenmesinde gerek dünyada gerekse ülkemizde oldukça önemli bir yeri vardır. Türkiye, 14,5 milyon büyükbaş hayvan varlığı ve hayvan başına elde edilen ürün miktarındaki artışla bir süt ve süt ürünleri ülkesi konumuna gelmektedir. 18,2 milyon tona ulaşan çiğ süt üretimi, bunun en önemli göstergelerinden biridir. Hayvancılığın yanı sıra üreticilere de önemli katkılar sunan çiğ süt, aynı zamanda toplumun yeterli ve dengeli beslenmesi açısından da eşsiz bir üründür. Dolayısıyla çiğ sütün kalitesi, hem halk sağlığı hem de üretici refahı açısından önem taşımaktadır.

Aynı zamanda süt ve süt ürünlerinin, bütün yaş gruplarının beslenmesinde önemli bir yere sahip olduğu bilinen bir gerçektir. Böylesi büyük bir öneme sahip olan sütün, tüm faydalarından azami olarak yararlanılabilmesi için, hayvanlarımızın sağlıklı olması, doğru beslenmesi, yetiştiricilerimizin de hijyen ve sanitasyon konularında bilinçli olması gerekmektedir.

Üreticilerin bilinçlenmesine her daim büyük bir önem veren Pınar, 1979 Ocak ayından itibaren yayınlamaya başladığı üreticiyi bilinçlendirici, eğitici ve öğretici yazılar ve makaleler, devlet destekleri ve teşvikleri ile sektörel haberler içeren Üretici Gazetesi ile bilinçlendirme çalışmalarında somut olarak önemli bir adım atmıştır.

Pınar, üretici gazetelerinin yanı sıra kurulduğu günden bu yana süt üreticilerinin eğitimine yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir. 2012 yılında 42 farklı merkezde 1,018 üreticiye, 2013 yılında 50 farklı merkezde 2,164 üreticiye eğitim verilmiştir. Eğitimler, 2014 yılından itibaren “Kamu-Üniversite-Sanayi” işbirliği çerçevesinde ve sertifikalandırmaya yönelik olarak Pınar Enstitüsü bünyesinde “Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” projesi kapsamında sürdürülmektedir.

Eğitimin amacı; çiğ süt üreticilerinin hayvan sağlığı, hayvan beslenmesi, hijyen ve sanitasyon konularında eğitilmesidir.

Projenin ilk ayağı 21 Mayıs 2014 Dünya Süt Gününde Milas’ta başlatılmış olup 44 süt toplama merkezinde 2600 süt üreticisine ulaşılmış, projenin ikinci ayağında ise Eskişehir’de 17 süt toplama merkezinde 1388 süt üreticisine eğitimler verilmiştir.

Projenin devam eğitimleri ise Tire, Ödemiş, Şanlıurfa, Denizli, Kütahya, Eskişehir ve Uşak’ta gerçekleştirilerek toplamda 5800 süt üreticisinin eğitimlerden yararlanması sağlanmıştır.

Projenin bugüne kadar düzenlenen eğitimlerindeki paydaşları; Gıda Tarım ve Hayvancılık İl & İlçe Müdürlükleri, Üretici Birlikleri ve Kooperatifler, Ege Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Pınar Süt ve Çamlı Yem Besicilik olmuştur.

Projemiz aynı zamanda 2015 Stevie Ödüllerinde Uluslararası İş Ödülleri kapsamında Avrupa Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı kapsamında jüri değerlendirmesi sonucu Bronz Ödül almış ve bunun yanı sıra Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun düzenlediği TİSK 2015 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri’nde finale kalan projeler arasında yer almış ve son olarak Yaşar Topluluğu Sürdürülebilirlik Yarışması’nda ilk 3 proje arasına girerek Sürdürülebilirlik Ödülünü almaya hak kazanmıştır.

Teile diesen Inhalt;